Sbormistři karlovarského pěveckého sboru

 
Josef Hercl
sbormistr 1961 - 1991
Dirigent a sbormistr, od roku 1960 působil jako dirigent Karlovarského symfonického orchestru. Roku 1961 založil Karlovarský pěvecký sbor, který poté 30 let jako sbormistr vedl. Za jeho působení vznikl kmenový repertoár, ze kterého sbor čerpá dodnes.

 

 

Zdeněk Janda
sbormistr 1991 - 1994

Ředitel Karlovarského symfonického orchestru a od roku 1986 i druhý sbormistr Karlovarského  pěveckého sboru. Po odchodu Josefa Hercla se stává oficiálním sbormistrem KPS. Jeho působení u KPS přerušila předčasná smrt v roce 1994.

 

 

Jiří Štrunc st.

sbormistr 1994 - 2001

Pedagog  působící na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, tam také založil a dlouhá léta úspěšně vedl mezinárodně proslulý Dívčí pěvecký sbor. Jako dirigent vedl i smyčcový orchestr ZUŠ Antonína Dvořáka. Jiří Štrunc patří mezi významné osobnosti města Karlovy Vary. V roce 2011 se stal laureátem ceny hejtmana Karlovarského kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury a vzdělávání.

 

 

Miloš Bok
sbormistr 2002 - 2011
Dirigent, klavírista, varhaník, sbormistr, skladatel a pedagog. Ujímá se vedení sboru po odchodu Jiřího Štrunce. Na rozdíl od předchozích sbormistrů směruje produkci sboru především do oblasti hudby duchovní.

více na www.milosbok.com

 

 

 

Andrea Plachá

sbormistr 2011 - 2013

První žena na místě sbormistra u KPS. Po úspěšných studiích na Pedagogické fakultě PF UJEP v Ústí nad Labem (Bc) vyučuje sólový a sborový zpěv na ZUŠ v Sokolově a vede několik sborů (Sokolov, Karlovy Vary).

 

 

 

Jan Rezek
sbormistr 2013 - nyní

Dirigent Rakovnického komorního orchestru, dirigent Muzikálu & operety v divadle J. K. Tyla Plzni, pedagog na na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech, kde vede i Školní pěvecký sbor.

2019 Karlovarský pěvecký sbor
s podporou:
Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary