Pozvánka na schůzi 2019

POZVÁNKA

 

Výbor Karlovarského pěveckého sboru si vás dovoluje pozvat na:  

 

ČLENSKOU   SCHŮZI   KPS

 

Která se bude konat  dne 12.června 2019  od 17:30 hodin

v restauraci Smíchovský pavilon.

 

Program:

1)   Zahájení

2)   Volba orgánů členské schůze

3)   Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 (ZDE)

4)   Odvolání členů revizní komise a volba nových členů revizní komise

5)   Odvolání členů výboru KPS a volba nových členů výboru KPS

6)   Závěr

 

 

Těšíme se na Vaši účast

 

za výbor KPS     Hana Herianová

2019 Karlovarský pěvecký sbor
s podporou:
Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary