Historie sboru

Historie Karlovarského pěveckého sboru

Historie Karlovarského pěveckého sboru (KPS) začíná  v lednu roku 1961, přesněji 16. ledna. Tehdy proběhla první ustavující zkouška ve zkušebně Karlovarského symfonického orchestru (KSO) v budově Lázní III. Jádro sboru bylo tvořeno především členy  zaniklého pěveckého sboru Hlahol. KPS založil dirigent KSO Josef Hercl s jasnou koncepcí spolupráce s orchestrem. Repertoár sboru je od samého počátku bohatý (lidové i umělé písně, a capella skladby, operní sbory, oratoria, kantáty, mše).

Stálicí na repertoáru KPS se během let stala Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, nastudovaná poprvé v roce 1965.

Výhodou spolupráce s KSO byla i možnost přístupu k nepřebernému množství notového materiálu, z něhož sbor čerpá dodnes.

V roce 1991 vystřídal Josefa Hercla na postu sbormistra Zdeněk Janda. Po jeho předčasné smrti roku 1994 se uvolněného místa sbormistra ujímá Jiří Štrunc st. Protože v této době  není spolupráce s KSO již tak intenzivní, zaměřuje se sbor především  na vlastní koncertní činnost. Rok 2002 je ve znamení příchodu dirigenta a skladatele Miloše Boka. S tímto sbormistrem je orientace repertoáru posunuta výrazným směrem do oblasti hudby duchovní. Od září 2011 do prosince 2012 vedla sbor historicky první žena na postu sbormistra KPS Andrea Plachá. Od ledna 2013 přebírá vedení sboru dirigent, pedagog a všestranný umělec Jan Rezek.

Během několika desetiletí se sbor účastnil mnohých pěveckých soutěží a přehlídek u nás i v zahraničí. Navázána byla i spolupráce se zahraničními sbory např. z Německa (Zwickau, Schwarzenberg) nebo z Lotyšska (Riga, Jelgava). Své umění předvedl sbor i na mnohých zahraničních vystoupeních, například v Bulharsku, Dánsku, Francii, Lotyšsku, Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku.

Více z historie sboru je níže v samostatných příspěvcích ke stažení.

První foto - prosinec 1961

2019 Karlovarský pěvecký sbor
s podporou:
Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary